C/ Meridiana, 350 13D
08027 – Barcelona
T. (+34) 938 75 14 56

 

Visita la web

 

 

Especialització tecnològica: Llenguatges: VB, VB.NET, C#, C, C++, ASP, ASP.NET, Java, GWT. Entorns: Windows, .NET, Programació eines ofimàtiques, SQl Server. Eines: Umbraco, Kofax Capture, Ahsay Backup, Trend Micro. Microsoft Office.

 

Producte propi: Email.Mqt, OffsiteBk, SIP, CMS, CDS, CDP, IWF.