C/ Puigterrà de Dalt, 30, baixos
08241- Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 013 20 09
info@iskra.cat

 

Visita el web

 

 

 

Iskra és una agència tecnològica Python, Plone , Dzango i Pyramid especialitzada en la gestió d’informació i en el desenvolupament de frontals web utilitzant AngulaJS i React. Som open source.

 

Especialització vertical: Desenvolupaments Python i front-ends àgils.

 

Especialització Tecnològica: Python, Angular i React.